LA PHOTO DU 3 FEVRIER 2008

Strasbourg-Koenigshoffen   (Bas-Rhin)