LA PHOTO DU 4 FEVRIER 2008

Strasbourg-Koenigshoffen   (Bas-Rhin)