LA PHOTO DU 2 FEVRIER 2008

Strasbourg-Koenigshoffen   (Bas-Rhin)